Fotoshoot by Sanne, gevestigd aan Zuiderweg 32, 1461 GC te Zuidoostbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

◊ Website: www.fotoshootbysanne.nl

◊ E-mail: fotoshootbysanne@gmail.com

◊ Telefoonnummer: 06-36294813

Persoonsgegevens
Fotoshoot by Sanne verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jegebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Fotoshoot by Sanne verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

◊ Voor- en achternaam

◊ Geslacht

◊ Adresgegevens

◊ Telefoonnummer

◊ E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
De website Fotoshoot by Sanne en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fotoshoot by Sanne kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Fotoshoot by Sanne zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via: fotoshootbysanne@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag 
Fotoshoot by Sanne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

◊ Het afhandelen van jouw betaling

◊ Jou bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

◊ Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 
Fotoshoot by Sanne neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaresse van Fotoshoot by Sanne) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens 
In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn geen concrete bewaartermijnen opgenomen omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Fotoshoot by Sanne zal jouw persoonsgegevens dan ook niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Jouw persoonsgegevens zoals vermeld op de factuur dient Fotoshoot by Sanne – volgens wettelijke bewaartermijnen – minimaal 7 jaar te bewaren voor de omzetbelasting.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Fotoshoot by Sanne verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Cookies of vergelijkbare technieken
Fotoshoot by Sanne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fotoshoot by Sanne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat Fotoshoot by Sanne op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals bijvoorbeeld de social media buttons van Instagram en Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoshoot by Sanne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Fotoshoot by Sanne een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die Fotoshoot by Sanne in bezit heeft, in een computerbestand naar jou of een ander (een door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: fotoshootbysanne@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Fotoshoot by Sanne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Fotoshoot by Sanne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: fotoshootbysanne@gmail.com.